A nuk mundet feja ta përparoj njeriun?

A nuk mundet feja ta përparoj njeriun?

Po, mundet! Por duhet njerëz që kanë shkathtësi e aftësi për të arritur drejt rrugëve të suksesit.
Po nëse s’kanë aftësi e shkathtësi atëherë na flasin mësime teori.
E kjo po vazhdon qe 14 shekuj.
Tanimë kemi nevojë për mësues e jo predikues!