Nëse Zoti do të donte t’i detyronte të gjithë të ndiqnin një fe..!

Nëse Zoti do të donte t’i detyronte të gjithë të ndiqnin një fe, ai mund të kishte krijuar njerëz pa vullnet të lirë ose mund t’i kishte mandatuar profetët e tij që t’i detyronin njerëzit të pajtoheshin.

Zoti nuk bëri asnjërën nga këto gjëra, sepse vullneti i Tij është të testojë sinqeritetin e besimit të njerëzve në këtë botë.