Cila është Origjina e Hekurit?

Cila është Origjina e Hekurit?

Kjo është shumë e çuditshme !!!

“Dhe Ne zbritëm hekurin, i cili mund të përdoret për fuqi dhe për përfitimin e njerëzve në mënyra të ndryshme. Kështu që Zoti t’i njohë ata që e ngritën Atë dhe të Dërguarit e Tij edhe pse Ai është përtej shqisave të tyre. Zoti është i Fortë, i nderuar.” (Kuran 57:25)

Shkenca sot na thotë se hekuri nuk është i natyrshëm për Tokën. Ajo nuk u formua në Tokë, por zbriti në Tokë nga hapësira e jashtme. Kjo mund të tingëllojë e çuditshme, por është e vërtetë. Shkencëtarët kanë gjetur se miliarda vjet më parë Toka ishte bllokuar nga meteoritet.