I mençuri me shpikjet e tij i pamundëson tjetrit kaosin dhe prishjen e rendit në gjithësi.

Gjithësia-universi është krijesë e të Madhit Zot, i Cili ka krijuar çdo gjë, mahnitëse dhe të madhështore. Por mendja e njeriut duhet të meditojë e hulumtojë gjithësinë e bukur, rendin, bukurinë, mençurinë dhe planifikimin.

Njeriu i mençur, i ditur e që mediton e hulumton, e ka bërë tokën bukuri magjepse. Bujari, ai që ka dituri e njohuri, asnjëherë nuk ndalet së dhëni. Ai jep, çpik, zbulon në gjithësi gjëra që argumentojnë madhështinë e universit.

I mençuri me shpikjet e tij i pamundëson tjetrit kaosin dhe prishjen e rendit në gjithësi.
Le të shohim botën dhe të meditojmë..

Dhe jemi të sigurt se Zoti është i fuqishëm për çdo gjë..