Cilat janë vlerat islame?

Cilat janë vlerat islame?

Thuhet se konsolidimi i vlerave është një domosdoshmëri fetare, një nevojë urgjente dhe e pashmangshme dhe nuk ka alternativë. Kjo mund të bëhet vetëm përmes praktikave të vazhdueshme të përditshme, pasi praktikimi i vlerave të mira në jetë rregullon sjelljen dhe thellon.
një ndjenjë përgjegjësie.

Nëse duam të rendisim këto vlera, sa vlera mund të përmendni? Është në rregull të ktheheni te Kurani dhe të kontrolloni!!!

Mos harroni të përmendni monoteizmin, ajo është vlera kryesore!