Në shkollën e mesme teknike Fan S. Noli në Podujevë, nga nxënës të kësaj shkolle pikturohet ky portret..

Në shkollën e mesme teknike Fan S. Noli në Podujevë, nga nxënës të kësaj shkolle pikturohet ky portret i improvizuar nga një pem që tregon anën pozitive dhe negative të njeriut, e që ka një domethënie jashtzakonisht të mirë dhe vetëdijësuese ⤵️

ANKTHI FRIKA DHE STRESI MPOSHTEN ME MENDIME POZITIVE

STOP Bullizmit:
– Fizik
– Psikologjik
– Emocional

– Njerëzit dallojnë nga vlerat që kanë.
Jo nga pamja e jashtme.

– Bëhu vetvetja, mos imito të tjerët.

– Jetoje çdo moment të jetës tënde me besim, shpresë, mirësi dhe përpjekje.

– Suksesi më i mirë është paqja me vetën tënde.

– Bota është më e bukur me ty.