Disa prej tyre kanë humbur kohë të gjatë në hulumtime e shpjegime se cili është i mirë e cili i keq..!

Është e pa imagjinueshme që Libri që është shpallje dhe Fjalë e Krijuesit të fajësohet për ndarjet dhe thyerjet sidomos në shoqëritë me besim Islam.

Fajësinë është mirë ta kërkojmë e hulumtojmë në rrafshin tjetër, në atë të keq kuptimit të Kuranit. Keqkuptimi, komentimi dhe interpretimi i tij i shumë llojshëm, ka bërë që të kemi një thyerje të thelle në mesin e shoqërive myslimane.

 


, kush në xhenet e kush jo e kush ka drejt e kush jo.