Unë jam për edukimin dhe kundër injorancës.

Unë jam për të dashur Zotin dhe të afërmin.

Unë jam kundër luftës dhe për paqen e bazuar në drejtësi.

Unë jam plot shpresë dhe mendoj se ne, njerëzit, mund të zgjedhim të duam njëri -tjetrin dhe të kemi prosperitet të përbashkët.

Unë jam për edukimin dhe kundër injorancës.

Unë jam për pluralizmin, ju pranoj ashtu siç jeni. Ne të gjithë po përpiqemi të mbijetojmë në këtë planet dhe duhet të bëjmë më të mirën prej tij.

Edhe një gjë, mësova të bëhem shërbëtorë. Sa më shumë të përulni veten, aq më shumë respekt merrni.

Une jam vellai yt. A mund të qëndrojmë së bashku? Unë nuk dua të qëndroj vetëm.