Të pranosh tjetrin nuk do të thotë të pranosh doktrinat dhe dogmën që ai / ajo beson.

Të pranosh tjetrin nuk do të thotë të pranosh doktrinat dhe dogmën që ai / ajo beson.

Të pranosh tjetrin do të thotë t’ i lejosh atyre hapësirë të duan Zotin në atë mënyrë që ata shohin të përshtatshme ndërsa ata të lejojnë të njëjtin privilegj dhe ty.