Harmonia ndërfetare

Harmonia ndërfetare

Përkatësia fetare mund të shërbejë si një lidhje e fuqishme mes peripecive të globalizimit dhe e përforcuar nga angazhimet etike të ngulitura në një traditë të caktuar.
Të punosh në një politikë të larmishme të përbashkët të pluralizmit do të thotë që mund të përdorësh një kanal të fshehtë për krijimin e angazhimit midis njerëzve.
Kjo mund të na lejojë të gjejmë mënyra të reja për të ankoruar veten në një botë të lidhur.
Në ujërat e trazuara të epokës globale, feja, e cila ka bazën e saj në të kaluarën, mund të sigurojë terren të fortë dhe mbrojtje për të tashmen dhe të ardhmen.

Harmonia Ndërfetare na ofron një mundësi për ta bërë këtë. Ne duhet të adresojmë sfidat dhe polarizimin që po copëton strukturën e komunitetit global. Kjo nuk do të jetë kurrë e lehtë, por mbetet shumë e rëndësishme.
Duke pasur parasysh pasigurinë me të cilën përballemi, ka një nevojë më të madhe që hapësira të tilla të ndalen dhe të reflektojnë se si të krijohet një mjedis i ri për promovimin e dialogut ndërfetar dhe ndërkulturor, si dhe mirëkuptimin dhe bashkëpunimin për paqen.