Lexoni ngadalë dhe mendoni për atë që Zoti po thotë:

Lexoni ngadalë dhe mendoni për atë që Zoti po thotë:

I Madhi Zot po i thotë secilit prej besimtarëve se është Ai që i gjykon njerëzit. Më shumë se kaq, Ai po thotë se ata janë përgjegjës për sjelljen e tyre dhe ne jemi përgjegjës për tonat. Detyra jonë është të falim.
Përgjegjësia para Krijuesit është individuale dhe se kushdo beson. Ai që beson i bën mirë vetes e shpirtit.
“Kush bën mirë, i bën dobi vetes, e kush bën keq, e dëmton shpirtin e tij. Pastaj të gjithë do të ktheheni te Zoti juaj.”