E shihni sa sa ka rëndësi mbjellja e drunjëve që sjellin gjelbërim.

E shihni sa sa ka rëndësi mbjellja e drunjëve që sjellin gjelbërim.
Shkenctarët kanë dhënë shifra të temperaturave në një vend ku nuk ka drunjë dhe aty ku ka drunjë.