FËMIJËT STOLI E KËSAJ JETE

 

FËMIJËT STOLI E KËSAJ JETE

Dashuria për fëmijët është ndjenjë e lindur natyrshmërisht tek njeriu.

“Fëmijët janë gëzim dhe kënaqësi, janë stoli e jetës së kësaj bote (Kur’ani: Kehf, 46”.)