E përjetova jetën në çdo mënyrë të mundshme. Unë, tani, arrita në një përfundim.

E përjetova jetën në çdo mënyrë të mundshme. Unë, tani, arrita në një përfundim.

Jetoni në këtë planet si një vizitor. Toka, në fakt, është vetëm një ndalesë drejt destinacionit tuaj përfundimtar.

Ndërsa këtu, na duhet vetëm ajo që është e dobishme në destinacionin tonë përfundimtar; përmbushja e besëlidhjes suaj me Zotin, duke adhuruar vetëm Atë dhe duke u shërbyer qenieve të tjera njerëzore.
Jini të mençur, planifikoni për të ardhmen 👌.