Mendësia e të qenurit rob

Mendësia e të qenurit rob

Nëse lexoni një mijë libra për lirinë, nuk do të jeni të lirë.
Nëse lexoni një mijë libra për bujarinë, nuk do të jeni bujarë.
Nëse lexon një mijë libra për jurisprudencë, nuk do të bëhesh jurist.
Nëse lexoni një mijë libra për letërsinë, nuk do të jeni shkrimtar.
Nëse lexoni librat e të parëve dhe të fundit, nuk do të bëheni filozofë.
A e dini pse?
Sepse duhet të largohemi nga mendlsia e të qenurit rob.
Pra duhet ta lirojmë veten nga varësia dhe nga besimi symbyllur në atë që servohet.