I besimit Krishterë, mendim për Muhamedin a.s

I besimit Krishterë, mendim për Muhamedin a.s

“Shumë muslimanë në mbarë botën e kujtojnë dhe festojnë ditëlindjen e Profetit Muhamed sepse jeta e tij na frymëzon të trajtojmë të tjerët – burra, gra dhe fëmijë, muslimanë, të krishterë dhe hebrenj, miq dhe armiq, njerëzit, kafshët, bimët dhe Tokën me dhembshuri dhe mëshirë.” Një artikull i shkruar bukur nga miku im Zachary Markwith.

Dhe më lejoni të shtoj se të krishterët si unë janë gjithashtu të lumtur të kujtojnë dhe festojnë ditëlindjen e Muhamedit. Unë pata mundësinë për ta bërë këtë vite më parë në Dublin, Irlandë. Ishte një ngjarje që zgjati fundjavën. Kujtime të bukura gëzimi dhe paqeje.

“Many Muslims around the world remember and celebrate the birthday of the Prophet Muhammad because his life inspires us to treat others—men, women, and children, Muslims, Christians, and Jews, friends and enemies, humans, animals, plants, and the Earth—with compassion and mercy.” A beautifully written article by my friend Zachary Markwith.

And let me add that Christians like myself are also happy to remember and celebrate the birthday of Muhammad. I had the opportunity to do so years ago in Dublin, Ireland. It was a weekend-long event. Fond memories of joy and peace.

Dr. Craig Considine, SHBA