Zoti im, mos na bëj t’ua kemi nevojën zemërgurëve dhe na i zbut zemrat tona ndaj atyre që na drejtohen neve për brengat e hallet e tyre!

“Zoti im, mos na bëj t’ua kemi nevojën zemërgurëve dhe na i zbut zemrat tona ndaj atyre që na drejtohen neve për brengat e hallet e tyre!
Na bëj ta harrojmë atë që nuk kemi forcë ta përballojmë!
Na gëzo shumë sa të na ndriçohet edhe ajo pjesë që na e kanë fikur zhgënjimet!
Na jep pendimin dhe që pastaj përherë në vijë të qëndrojmë!
Na përmirëso që, me Mëshirën Tënde, Xhenetin ta meritojmë!”

Ilmi Rexhepi