Citate nga Kurani:

Citate nga Kurani:

A mendojnë njerëzit se do të lihen të thonë: “Ne besojmë” pa u sprovuar? (29:02)

Ne i kemi sprovuar ata që kanë jetuar para tyre, kështu që Zoti do t’i vërejë ata që dëshmojnë se janë të vërtetë dhe do t’i vërejë gënjeshtarët. (29:03)

Apo ata që bëjnë vepra të këqija mendojnë se mund të shpëtojnë prej Nesh? [Ky është] gjykim i keq nga ana e tyre. (29:04)

Sa për ata që presin me padurim takimin me Zotin, koha e caktuar nga Zoti po vjen. Ai është Gjithëdëgjuesi, i Gjithëdijshmi. (29:05)