Besnikëria, ndershmëria dhe vlerësimi i njerëzve e jo përçmimi e ofendimi i dinjitetit njerëzorë.

Besnikëria, ndershmëria dhe vlerësimi i njerëzve e jo përçmimi e ofendimi i dinjitetit njerëzorë.

Guxim, ndershmëri dhe trimëri.
Hapni sytë dhe lexojini me forcë.
Mos u mashtroni dhe mos mashtroni
Mos e jetoni jetën me një karakter të shtrembëruar.