Shikoni këto 10 thënie të cilat do ju motivojnë dhe inspirojnë.

Ka shumë që mund të mësoni nga ky gjeni kreativ.

Shikoni këto 10 thënie të cilat do ju motivojnë dhe inspirojnë.

  • Për shanset

‘’Shanset humbasin nga shumë njerëz për shkak se ajo është e veshur me pantallona dhe duket si punë’’.

  • Për suksesin

‘’Fati i mirë shpesh ndodh kur mundësia takohet me përgatitjen’’.

  • Për kreativitetin

‘’Për të shpikur, ju keni nevojë për imagjinatë të mirë dhe për gjëra të vjetra’’.

  • Për punën e rëndë

‘’Gjeniu është 1 përqind inspirim dhe 99 përqind djersë’’.

  • Për këmbëngulësinë

‘’Dobësia jonë më e madhe qëndron në dorëzimin. Mënyra më e sigurtë për të pasur sukses është që gjithmonë të provoni edhe njëherë tjetër’’.

  • Për dështimin

‘’Unë nuk kam dështuar. Vetëm kam zbuluar 10,000 mënyra të cilat nuk kanë pasur sukses’’.

  • Për fuqizimin

‘’Nëse do të bënim të gjitha gjërat për të cilat jemi të aftë, do të befasonim veten’’.

  • Për ide

‘’Unë kam më shumë respekt për një njeri i cili ka një ide dhe arrin sukses me  të se sa për një njeri i cili ka me mijëra ide dhe nuk bën asgjë’’.

  • Për suksesin

‘’Gjithçka vjen te ai i cili bën kërkime përderisa pret’’.

  • Për mentalitetin

‘’Gjithçka vjen te ai i cili bën kërkime përderisa pret’’.