Nuk duhet të jemi të prirë të dëgjojmë për ata që përdorin shpesh fjalë si

Nuk duhet të jemi të prirë të dëgjojmë për ata që përdorin shpesh fjalë si ‘kuffar’, ‘bid’ah’ dhe ‘shirk’. Këto fjalë përdoren shpesh nga fanatikët.
Do të shihni se njerëzit si këta rrallë përdorin fjalë si, ‘mirësi’, ‘dhembshuri’, ‘mirësjellje’ dhe ‘butësi’.
Këto janë karakteristikat në të cilat profeti Muhamed (a.s) shquhej dhe të cilat për këtë arsye janë sunet. Këto cilësi rrallë mund t’i gjesh mes fanatikëve