KESHILLAT E ARTA TE NAIM FRASHERIT

KESHILLAT E ARTA TE NAIM FRASHERIT

Mos vith, mos rrëmbe, tek s`ke vënë mos mer, mos ha gjën` e botësë, dua mëmën e atën, duaj motrën’ e vëllanë, duaj ato që ke pranë dhe gjithë njerëzinë, kapërxe zemërimnë, fali fajin fojtorit, bëji mirë njerëzisë, mos u bë i pa-besë, mba fjalën q`ep, kujto Perëndin`e, mos gënje dhe mos përqesh e mos hiq njerëzinë, mos nëm mos shaj, mos rrih, mos përto po puno, mos u-zih, mos u ndaj nga e drejta dhe e vërteta , mos u mburr e mos u lëvdo…