Njerëzit kanë pasur nevojë në të gjitha epokat e tyre të besojnë në gjërat që mungojnë

Njerëzit kanë pasur nevojë në të gjitha epokat e tyre të besojnë në gjërat që mungojnë, në gjërat që janë intelektuale sepse kanë nevojë për besim, dhe besimi mund të jetë vetëm në gjërat e përsosura dhe të pastra, dhe gjërat ekzistuese nuk mund të jenë të pastra apo të plota.
Paaftësia e ekzistueses është ajo që na frymëzoi të besojmë në të paqenë! Për këtë arsye njeriu do të ketë gjithmonë nevojë për imazhe poetike të paparë, që i acarojnë imagjinatën dhe aspiratat e tij dhe i mbushin me fantazma.