Duhet për t’u siguruar që të moshuarit, dhe jetimët, si dhe të varfërit, të kenë ushqim dhe strehim.

Kurani thotë se nuk ka devotshmëri pa dhënë sadakë.

Dhënia nuk është vetëm ndarja e pasurisë tuaj personale, por më e rëndësishmja, është që komuniteti të ndërtojë së bashku një sistem të kujdesit shëndetësor që do t’i mundësojë secilit të ketë qasje te një mjek kur është e nevojshme.

Duhet për t’u siguruar që të moshuarit, dhe jetimët, si dhe të varfërit, të kenë ushqim dhe strehim.

Për tu siguruar që arsimi është i disponueshëm për të gjithë dhe në mënyrë të barabartë për djem e vajza dhe pa marrë parasysh gjendjen e tyre sociale. Të gjithë duhet të kenë qasje në arsim.