Një nga dhuratat më të mira që prindërit mund t’u bëjnë fëmijëve të tyre në kohët moderne është:

Një nga dhuratat më të mira që prindërit mund t’u bëjnë fëmijëve të tyre në kohët moderne është: vetëbesimi dhe ndjenja e respektit si dhe ruajtja e identitetit.
Pa këtë, fëmijët tanë do të rriten me çështje komplekse inferioriteti.
Ata do të jenë të dobët dhe nuk do të kenë besim në besimin dhe vlerat e tyre.
Ata nuk do të jenë në gjendje të mbrohen, kështu që do të përpiqen të përkulen dhe të shtrembërojnë gjithçka për t’u përshtatur.
Ata do të braktisin parimet e tyre dhe do të qëndrojnë për asgjë.. do të jenë si pluhuri në erë… do të kapen nga erërat e ndryshimit në cilindo drejtim që fryn.

Kujdesuni dhe ruani fëmijët tuaj, ata janl e ardhnja e vendit dhe shoqërisë.