Asnjë mysliman nuk do të guxojë kurrë të ndërhyjë në tekstin fiks të Kuranit, por çdo musliman…

Kurani ka një tekst fiks dhe një kuptim që është shumë dinamik. Ai është gjithmonë bashkëkohorë me lexuesin e arsimuar që lexon dhe përpiqet të kuptojë.

Asnjë mysliman nuk do të guxojë kurrë të ndërhyjë në tekstin fiks të Kuranit, por çdo musliman duhet të bëjë çmos për të rishikuar dhe përditësuar kuptimin e tij të Kuranit gjatë gjithë kohës.