Ekstremisti dhe fanatizmi

Ekstremisti dhe fanatizmi

Kjo injorancë e pushtoi botën islame dhe e pushtoi atë në mënyrë tiranike, ia grabiti çdo liri intelektuale dhe ia grabiti mendjen dhe funksionin e saj, kështu që ai i merrte gjërat për një kauzë muslimane dhe jo të shikonte, të mendonte, të hulumtonte apo të dyshonte…
Përkundrazi, ai e merrte duke u dorëzuar pa kuptuar dhe pa dëshirë për të kuptuar dhe pa e parë të kërkuar
Pra, u bë pjesë e moralit të tij, që është thuajse e natyrshme, të besonte gjithçka ose të pranonte gjithçka dhe të mos përpiqej të kuptonte asgjë.

Besimi dhe dobësia e shqisave mendore u bënë një nga karakteristikat dalluese dhe kontrolluese të tij. E turpshme për çdo mundim intelektual. – dhe me mërzinë e shqisave mendore, ai ndaloi pa gjërat, pa ndikim mbi to, pa i kuptuar dhe pa dashur as t’i kuptojë ato, madje duke i numëruar gjërat dyshuese dhe duke u përpjekur t’i kuptojë gjërat nga karakteristikat e jobesimtarëve, ateistëve dhe renegatëve. , dhe e konsideronte shpejtesine dhe lehtesine e besimit dhe te qendrimit perballe gjerave. Marrezi dhe e shurdhe, si idhujt qe qendrojne para adhuruesve te tyre..shenje pranimi dhe besimi.
Këto janë prangat dhe duhet loruar nga ato.