Në të kaluarën, arabët thanë:

Në të kaluarën, arabët thanë:

Asnjë grua nuk vdiq nga uria me një të varfër.
Por ka një grua që vdiq nga poshtërimi me një burrë që nuk vlerëson.

Mos shkoni në dyqane ushqimore kur jeni të uritur…Sepse do t’i merrni gjërat e gabuara nën ndikimin e urisë.

Kur jeni të dëshpëruar, do të merrni gjithçka në rrugën tuaj që nuk është ajo që ju nevojitet ose për të cilën jeni të bindur.

Ndershmëria dhe sinqeriteti nuk mund t’ju fitojnë për shumë njerëz.