Nëse e kuptojmë Kuranin nga këndi i barazisë njerëzore, ne do të arrijmë të ndërtojmë harmoninë me të gjithë, pa dallim besimi.

Pasi që Kurani është esenca e e besimit Islam, krejt varet se si e kuptojmë apo nga cili kënd e shohim atë. Varësisht kuptimit të tij, ne gjejmë personalitetin e secilit.

Nëse e kuptojmë Kuranin nga këndi i barazisë njerëzore, ne do të arrijmë të ndërtojmë harmoninë me të gjithë, pa dallim besimi.

Nëse ne nuk mund ta kuptojmë kështu si është, atëherë sfidat në tokë janë të vështira dhe rruga para është e rëndë dhe pa sukses.