Ne nuk e dimë përvojën e dikujt tjetër dhe shumë shpesh projektojmë realitetin tonë mbi të tjerët.

Një nga gjërat më të vështira në dialog, qoftë me dikë në familjen tonë, me dikë të një këndvështrimi tjetër politik ose fetar, me dikë nga një kulturë shumë e ndryshme nga e jona …. është të dëgjosh narrativën tjetër pa e goditur para se fjalët të thahen në ajër.

Ne nuk e dimë përvojën e dikujt tjetër dhe shumë shpesh projektojmë realitetin tonë mbi të tjerët.

Nëse dikush mund të mësojë të shfrytëzojë mendimet, gjuha do të ndjekë, por kjo ndodh në zemër.

Le të shkojmë në zemrat tona dhe Zoti me Mëshirën e Tij do të na mëshiroj…..