Nëse dëshiron të jesh i pranuar nga njerëzit, pranoji dhe ti ashtu siç janë!

Nëse dëshiron të jesh i pranuar nga njerëzit, pranoji dhe ti ashtu siç janë!
Nëse dëshiron të respektojnë, respektoji ti më parë!
Nëse dëshiron të të buzëqeshin, buzëqeshu ti i pari!
Nëse dëshiron të të duan, duaji ti i pari!
Nëse dëshiron të marrësh, më parë jep pa pritur të kompensohesh. Kështu, kushedi sa herë do të jepet rasti të japësh, pasi do të shpërblehesh nga Zoti.”

Prof. Avni Nuhiu, Kumanovë