Më i miri nga ju është ai i cili i sjell dobi më të madhe shoqërisë

Më i miri nga ju është ai i cili i sjell dobi më të madhe shoqërisë

Pra, pa dallim, më i miri është ai që u bën mirë njerëzve pa dallim besimi, ngjyre, përkatësie apo race. Të bërit mirë është vepra më e dashur dhe më e çmuar te Zoti i gjithësisë.