Në Kosovë sipas të dhënave tona në vit mbahen rreth 40 mijë ligjërata të ditëve të Premte, në…

Është e drejt kërkesa për diskurs të avancuar të ligjërimit

Në Kosovë sipas të dhënave tona në vit mbahen rreth 40 mijë ligjërata të ditëve të Premte, në rreth 800 xhami të vendit.
Është gjë e bukur kur dëgjohet për besimin, edukatën, adhurimin, moralin e shumë gjëra të tjera që predikohen.
Gjithashtu është e drejt e secilit prej nesh që të kërkoj me ngulm tema që kanë qëllim ringjalljen e ndërgjegjësimit tonë si shoqëri në fusha edhe rrafshe tjera, siç janë, ambienti, pastërtia, arsimimi, shkenca e teknologjia.
Këto tematika nuk janë asnjëherë të tepërta sepse konkurrenca sot është në arsim, dije e sport e teknologji si dhe mjekësi.
Ligjërimi mbi të kaluarën ka efektin vetëm historik e jo edhe të ndryshimit të aktualitetit.
Alternativa është e dobishme për shoqërinë, e ajo është e sotmja, moderneja dhe teknika e aktuales.
Xhamitë nuk mund të enë vetëm mure, ato në realitet kanë efektin e jashtëzakonshëm në ndryshimin e shoqërisë në të gjitha fushat.
Xhamia nuk është vend që përqafon zemrat e vdekura apo të freskoj verës të pranishmit, por është vend që i mbanë të gjalla ndjenjat e përkushtimit dhe angazhimit për të mirën e shoqërisë.
Në xhamitë tona duhet të përditësohet ligjërimi që në vazhdimësi mbanë në hap besimtarët drejt përparimit e zhvillimit në të gjitha sferat jetësore e shoqërore.

www.foltash.org