Rruga jonë

Rruga jonë

Ndonjëherë ndjejmë se jemi takuar me njerëz që mendojnë se Zoti i udhëzoi vetëm ata dhe rruga e tyre është e vetmja rrugë. Ata janë mendjengushtë. Zoti, në fakt, është më i madh se të gjithë ne.

Ai na krijoi të ndryshëm për një qëllim dhe Ai e shpjegoi atë në Kuran:
“Për çdo komunitet ka një drejtim ku duhet t’i drejtoheni, kështu që konkurroni për të bërë vepra të mira kudo që të jeni. Zoti do t’ju sjellë të gjithëve. Zoti ka fuqi për çdo gjë” (2:148).

Secilit prej jush i kemi caktuar një ligj dhe një mënyrë jetese. Sikur të kishte dashur Zoti, Ai do t’ju bënte të gjithëve një bashkësi të vetme, por në vend të kësaj, Ai po ju sprovon me atë që ju ka shpallur. Pra, konkurroni për të bërë atë që është e mirë. Të gjithë ju do të ktheheni te Zoti dhe Ai do t’i sqarojë këto çështje për të cilat keni kundërshtuar. (5:48)

Çelësi është “garoni për të bërë vepra të mira”. Imagjinoni sikur të gjithë t’ia vëmë veshin kësaj thirrjeje dhe të fillojmë të konkurrojmë në ushqyerjen e të uriturve, sigurimin e kujdesit shëndetësor për të sëmurët dhe mbrojtjen e planetit tonë nga abuzimi ynë.
Ky është Islami!