A e keni ditur që sikur, hëna dhe dielli që shihet nga toka, janë edhe disa planete tjera që shihen.

A e keni ditur që sikur, hëna dhe dielli që shihet nga toka, janë edhe disa planete tjera që shihen.

Shiqoni fotot e mëposhtme ku janë të përmbledhura foto në disa vende të botës ku shihen këto planete nga toka:

Jupiter
Saturn
Venus.