Kemi nevojë për dashuri, paqe, falje dhe konsideratë.

Islami i vërtetë është të mos përzihesh në punët e tjerëve, kurse në syrin ekstremist është ndërhyrja ndaj tjerëve!

Të mësohemi për të respektuar çdo tematikë, dhe të mos përzihemi në punët e tjerëve. Është bërë monotoni debati rreth asaj se kush është i mirë e kush jo. Lërini njerëzit në veprimet e tyre të lirë. Secili ka mendjen dhe trurin nga Zoti. Tjerët nuk kanë nevojë ta shohin veten me syrin tonë.

Kemi nevojë për dashuri, paqe, falje dhe konsideratë. Njeriu ka dinjitet, andaj të ruajmë dinjitetin e secilit.