Është interesante , se mendjet e mëdha të botës kanë shkruar një libër për njeriun si një kalë të errët..!

♦ Një prej tyre është Alexis Carrel , një kirurg i shquar , biolog me origjinë eugenicist francez , i cili ka shkruar romanin e famshëm ” Një njeri i panjohur . ” Carrel konstaton se njeriu di pak , por për atë duhet të plotësohet , është e nevojshme për të studiuar jo vetëm trupin e njeriut , por edhe jetën e tij shpirtërore . Ndër të tjera , ai thotë : ” Me të vërtetë injoranca jonë arrin thellë , shumica e çështjeve , të cilat kanë vendosur vetë esencën , hulumtuesit e njeriut kanë mbetur pa përgjigje . ” … Ne e dijmë , se ne jemi një krijim nga indet , organet , lëngjet dhe vetëdijes , marrëdhënia midis vetëdijes dhe trurit , megjithatë , është ende ndër fshehtësitë tona … ” thotë- Alexis Carrel