Pse jetojmë?

Pse jetojmë?

Ne jetojmë në mënyrë që të rritemi, domethënë të rritemi, të mendojmë, të debatojmë, të krijojmë, prodhojmë, zbulojmë, shpikim, eksperimentojmë, kujtojmë, presim përpara, imagjinojmë, ndërmarrim, vendosim, flasim, meditojmë dhe zhvillojmë vazhdimisht veten dhe aftësitë tona fizike dhe mendore.
Në këtë mënyrë ne kontribuojmë në përmirësimin e jetës dhe mendimit të zgjuar.
Që secili prej nesh të zhvillojë vetveten, nuk është e nevojshme të konkurrojë me askënd dhe nuk është e nevojshme që të ketë dikush që konkurron me të, atij i mjafton vetëkënaqësia, e cila është më e dashura e të gjitha kohërave.
Ajo që është e vërtetë për atletikën nuk është e vërtetë për jetën, ku secili ka rrugën dhe fatin e vet.

Prandaj, sistemet arsimore të bazuara në konkurrencë duhet të jenë ndër të parët në këtë betejë për të luftuar sëmundje të shpirtit, të dëshpërimit, zilisë e xhelozisë.

Besimi se konkurrenca e ashpër midis individëve është e nevojshme për krijimtarinë, përsosmërinë, rritjen, inovacionin, vetë-zhvillimin dhe aftësitë, çon në fitoren e instinkteve të dekadencës dhe moralit të skllevërve dhe mund ta bëjë qytetërimin të lodhet.