Pra e tëra e rëndësishme e çështjes është vullneti që njeriun e frymëzon nga vlerat njerëzore e morale të besimit që përfaqëson..!

Pra e tëra e rëndësishme e çështjes është vullneti që njeriun e frymëzon nga vlerat njerëzore e morale të besimit që përfaqëson.

Njerëzimi nuk ka nevojë të humbasë kohën rreth tjerëve se kush janë të mirë e kush jo, por ata duhet të bashkojnë fuqitë e tyre për të ndërtuar shoqëritë në harmoni dhe mbarësi e mirësjellje mes tyre.