Bamirësia nuk është gjë tjetër, veçse bukuri shpirtërore

Bamirësia nuk është gjë tjetër, veçse bukuri shpirtërore që ia kthen buzëqeshjen e humbur fytyrës së nevojtarit.
Zot, na bëj rrugë nëpërmjet së cilës kalon mëshira jote për tek nevojtarët!