A e doni lirinë? Në fakt, ju jeni të lirë …

A e doni lirinë? Në fakt, ju jeni të lirë …

Në metafizikë dhe në filozofinë e gjuhës, e vërteta është tipari ose veçoria që i bën fjalitë, pohimet, besimet, idetë ose propozimet e shqiptuara në ligjërimin e zakonshëm, të pajtueshme me realitetin dhe të afta për ta bërë atë të qartë ashtu siç është. Dhe e vërteta – është: “Ajo që është e sigurtë; Dhe (sipas gjuhëtarëve) ajo që përdoret në kuptimin e saj origjinal; E vërteta e një gjëje është e pastër dhe e vërtetë; E vërteta e çështjes është e sigurt; Realiteti i një njeriu është ajo që duhet të ruajë dhe mbrojë…

E vërteta është qëllimi i filozofisë, dhe prova e fesë, qëllimi i shkencës, dhe është një domosdoshmëri madhore e kërkuar për prosperitetin e botës, prosperiteti i së cilës shpesh bazohet në njohuritë e njerëzve për të vërtetën e saj.

Dhe ndjekja e përkushtuar e së vërtetës është ajo që e dallon një dijetar, studiues, historian, mendimtar, analist, gazetar dhe hetues të mirë nga të tjerët, pra është prezumimi i drejtësisë dhe themeli i çdo besimi. Dhe “të thuash të vërtetën” ose ajo që njihet si “ndershmëria” është një virtyt, i cili, sipas teologut Thomas Aquinas, “është pjesë përbërëse e temës më të madhe të virtytit të drejtësisë.

Drejtësia është ajo që i detyrohemi njëri-tjetrit dhe vetes në një shoqëri të begatë.” Në të kundërt, kur thoni atë që nuk është e vërtetë, mund t’ju nënshtroheni gjobave, disa sociale dhe disa ligjore.

Pra, e vërteta ka rëndësi, tërheqje dhe një vend qendror në jetën e njerëzve. Por deri në çfarë mase jemi të sinqertë dhe a mbizotëron thënia e së vërtetës në shoqëritë tona në nivele të ndryshme mbi shqiptimin e gënjeshtrave?