Nga vlera në virtyt

Nga vlera në virtyt

Të gjitha vlerat janë përmendur në Kuran, por ne muslimanët nuk arritëm t’i kthejmë këto vlera në virtyte, domethënë në praktikë të përditshme që do t’i bëjë këto virtyte karakterin tonë, diçka për të cilën ne jemi të famshëm, siç është të themi të vërtetën, kështu që kur jemi duke u marrë me pjesën tjetër të botës, njerëzit do të thonë se këta muslimanë janë të besueshëm, nëse premtojnë se do ta përmbushin.

Dr Safi Kaskas