Të vecuarit e Zotit në cështjen e besimit janë të diturit:

Të vecuarit e Zotit në cështjen e besimit janë të diturit:
“Zoti vërtetoi se nuk ka zot tjetër përveç Tij, e dëshmuan edhe engjëjt e dijetarët, dhe se Ai është Zbatues i drejtësisë. Nuk ka zot përveç Tij, Fuqiplotit e të Urtit.”
E shohim në citatin Kuranor se si njerëzit e ditur dhe me intelekt të lartë Zoti i ka radhitur në një rang te engjujt, pra shohim këtu që Zotin dhe nevojën për te besuar Atë e kuptojn vecanërishtë të diturit.
Njeriu nisur nga nevoja esenciale për cdo gjë të mirë në tokë, mundin e tij e materializon përmirësin individuale e familjare por mirësia me kuptim të plotë merr formën atëherë kur njeriu e kupton domosdoshmërinë për të besuar në një Zot.

#FOLTASH