Për fat të keq ne po kënaqemi me shprehje e jo me vepra..!

Përse të mos zëvendësohen këto fjalë me:

Kush e bën këtë punë ka këtë shpërblim…
Kush e ndihmon të varfrin ka këtë shpërblim, të sëmurin, jetimin, të vetmuarin.
Kush vepron dhe bën punë me djersë ka këtë shpërblim etj.

Për fat të keq ne po kënaqemi me shprehje e jo me vepra, po kënaqemi me vetëkënaqsi e jo me punë dhe kjo nënkupton se shpjegimi fetar duhet të rikthehet në binarin e shëndosh dhe puna e vepra duhet të fuqizohen e jo shprehjet.