Njerëzit na thyejnë zemrat.

Njerëzit na thyejnë zemrat. Dhe ne jemi gati të i hedhim të gjithë në koshin e plehrave. Edhe pse ende mund të ketë shpresë në ta e prapë të shkëlqejnë…

Thjesht mund të mos jetë i bukur paketimi sepse është thyer por ka ende mirësi, qëllim dhe dritë.
Ne thjesht duhet të jemi të gatshëm që të mos i hedhim të gjitha.
Ka raste që historia jonë thjesht do të flasë pak më shumë dhe do të ndikojë edhe më shumë tek njerëzit kur ne jemi të gatshëm të lejojmë që vendet e thyera të jetës dhe historisë sonë të shkëlqejnë që të tjerët t’i shohin dhe kuptojnë.”