Një mysliman i vërtetë është ai që…

Një mysliman i vërtetë është ai që e do më të mirën për njerëzit përreth tij dhe është gjithmonë i gatshëm për të shërbyer. Profeti a.s na mësoi se një musliman (ai që i nënshtrohet vullnetit të Zotit) është ai që nuk dëmton të tjerët me dorën e tij ose me gjuhën e tij.

A true Muslim is one who loves the best for people around him and is always ready to serve. Our beloved Prophet taught us that a Muslim (One who submits to God’s will) is one who does not harm others with his hand or with his tongue.