Nuk është esencë e fesë arroganca, fyerja dhe caktimi i vendit të njerëzve në botën tjetër.

E tmerrshme përdorimi i fesë për të shëmtuar njerëzit!

E frikshme është përdorimi i fesë si çekiç për të gjykuar njerëzit në baza fetare dhe të besimit.
Nuk është esencë e fesë arroganca, fyerja dhe caktimi i vendit të njerëzve në botën tjetër.
Vendin e tyre e Di Vetëm Zoti.
Esenca e shpalljes nuk është kompetencë e as në duar të asnjërit nga ne.
Grupet ideologjike dhe ekstremiste i kanë dhënë vetes drejtën e përcaktimit të ardhmes për secilin që nuk pajtohet me ata.