Etika dhe Kurani

Etika dhe Kurani

Ju jeni populli më i mirë i ngritur ndonjëherë për njerëzit: ju urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja dhe i besoni asaj. Kurani

Ju jeni bashkësia më e mirë e krijuar për të mirën e njerëzimit, duke promovuar atë që dihet se është e drejtë, duke ndaluar atë që dihet se është e gabuar dhe duke besuar në Zot. Kurani

Një vështrim i thellë i Kuranit dhe do të zbulojmë se ai është 95% etikë.
Nëse njerëzit fillojnë t’i konsiderojnë ritualet si më të rëndësishme se etika, atëherë Islami larg nga baza e tij etike dhe racionaliteti bëhet irracional, i ashpër dhe thelbësisht egocentrik.