Sa mundësi për dije, kulturë dhe përvojë i humbasim vetes kur mbyllim veshët dhe mbyllim dritaret para të tjerëve që nuk janë si ne

Sa mundësi për dije, kulturë dhe përvojë i humbasim vetes kur mbyllim veshët dhe mbyllim dritaret para të tjerëve që nuk janë si ne; Me pretekstin se nuk pajtohen me ne në mendim dhe sekt.
Sa duhet të heqim perdet e iluzioneve që qëndrojnë mes nesh dhe atyre me të cilët dallojmë në orientim dhe në mendim, dhe sa duhet të heqim dorë. Klasifikimi i të tjerëve për të izoluar disa prej tyre dhe armiqësinë e tyre, dhe për t’u afruar me të tjerët sepse na ngjajnë në mënyrën e të menduarit dhe të qasjes.
A nuk është koha që të thyejmë barrierat e kutive të ngushta që mbyllëm me vete në skutat e errëta?!.

Dr. Muhamed El-Faqih, profesor i studimeve Islame