Kërkoni Zotin në zemrat tuaja

 
Kërkoni Zotin në soditjen dhe leximin tuaj të gjithçkaje rreth jush. Ju do ta gjeni Zotin me ju si ju këmbeni dashuri dhe mëshirë mes jush.
Atë do ta gjeni derisa të përhapni drejtësinë mes jush dhe e doni të mirën për të tjerët ashtu siç e doni për veten tuaj, do ta gjeni Zotin me ju ndërsa praktikoni ndershmërinë me veten tuaj, me Zotin dhe me të tjerët. , Zotin do ta gjesh me vete, teksa do të thyesh fjalën e së vërtetës në fytyrat e padrejta, do ta gjesh Zotin me vete ndërsa mbron lirinë tënde intelektuale që Zoti të ka dhënë.
Mos e kërkoni Zotin në raftet e bibliotekave apo në sallat e konferencave.
Kushdo që e humb Zotin në zemër, nuk do ta gjejë Atë as në Qabe.
Dr. Muhamed el-Faqih, ligjërues i fesë Islame në Jordani